Kerro vaippatarina

Kirjoituskutsu: Elämää aikuisvaippojen kanssa

Huom! Tarinoiden keruu on päättynyt, mutta voit edelleen olla yhteydessä meihin sähköpostitse. Luethan ennen yhteydenottoa tutkimustiedotteen tältä sivulta.

Etsimme tutkimukseen ihmisiä, joilla on kokemusta elämästä aikuisvaippojen kanssa, ja haluavat kirjoittaa kokemuksistaan omaelämänkerrallisen tarinan/tarinoita tutkimuskäyttöön.

 

”Vaippatarinoita” voivat kirjoittaa kaikki 18 vuotta täyttäneet ihmiset, jotka joko käyttävät aikuisten vaippoja itse, tai avustavat toisia niiden käyttämisessä (esimerkiksi ammatti- ja omaishoitajat, henkilökohtaiset avustajat).

Tästä kirjoituskutsusta löytyy lisää tietoa tutkimuksesta ja siihen osallistumisesta sekä oikeudesta perua osallistuminen.

Mikäli sinulla on kysyttävää tutkimukseen liittyen, tai haluat osallistua tutkimukseen muulla tavoin kuin kirjoittamalla, ole yhteydessä. Kerromme mielellämme lisää.

 

Huom! Tarinoiden keruu on päättynyt, mutta voit edelleen olla yhteydessä meihin sähköpostitse. Luethan kuitenkin alla olevan tutkimustiedotteen kokonaan ennen yhteydenottoa.

Kuvat: Teija Hakala

Tutkimuksen tarkoitus

Vaippatarinoiden keruu on osa Suomen Akatemian (hanke nro: 321972) ja Koneen Säätiön (hanke nro: 201802636) rahoittamaa laajempaa tutkimushanketta Hoivan kestävä tulevaisuus: Aikuisille suunnattujen vaippojen globaali poliittinen talous, joka toteutetaan Tampereen yliopistossa vuosina 2019–2024.

Hankkeessa kartoitetaan aikuisvaippoihin liittyviä käytäntöjä, taloutta ja politiikkaa, Suomessa ja kansainvälisesti, tavoitteena kokonaisvaltaisesti kestävä inkontinenssihoito.

Hankkeessa tutkitaan vaippateknologiaa, vaipan käyttöä ja siihen liittyviä epäoikeudenmukaisuuksia ja epätasa-arvoa,  kartoitetaan kontinenssihoidon parhaita käytäntöjä, ja paneudutaan myös vaippajätteen ja logistiikan kysymyksiin.

Lisäämällä tietoa vaietuista aiheista, tutkimus pyrkii myös purkamaan virtsan- ja ulosteenkarkailuun liittyvää häpeää. Tutkimuksessa huomioidaan aikuisvaippoja käyttävien ihmisten ja heidän läheistensä kokemukset, sekä lääketieteen ja terveysalan ammattilaisten, julkisen sektorin toimijoiden ja yritysmaailman näkökulmat.

Tutkimuksessa keskitytään pääsääntöisesti terveyssyihin liittyvään vaipan käyttöön. Mikäli haluat kertoa hankkeelle muista kuin terveyssyihin liittyvästä vaipan käytöstä, on erittäin tärkeää, että mainitset muut syyt tarinassasi. Tämä siksi, että voimme analyysissä erottaa terveydenhuoltoon liittyvät johtopäätökset muista vaippamaailmoista.

Tutkimuksen kulku

Tarinoita kerätään suomeksi ja myöhemmin englanniksi erillisenä keruuna. Suomen kielisten tarinoiden keruu käynnistyy 1.10.2020, ja päättyy 31.10.2021.

Tutkimukseen voi osallistua yhtä tapahtumaa, päivää, tai pidempää ajanjaksoa kuvailevilla tarinoilla. Voit halutessasi lähettää meille useamman kuin yhden tarinan. Tarinoiden keruussa hyödynnetään Tietoarkisto FSD:n Penna-palvelua, johon tarina lähetetään nimimerkillä varustettuna.

Ennen kuin päätät osallistua tutkimukseen, luethan  Pennassa olevan kirjoitusohjeen huolellisesti. Sieltä löytyy myös joitain esimerkkejä kirjoituksen aiheeksi ja inspiraatioksi, mutta voit valita näkökulmasi vapaasti. Ajatuksena on, että osallistujat voivat kirjoittaa elämästään aikuisvaippojen kanssa juuri sellaisia tarinoita ja niistä aiheista kuin itse haluavat.

Keruuseen osallistutaan täyttämällä keruulomake, joka löytyy Pennassa olevan kirjoitusohjeen lopusta. Ennen tarinan lähetystä, sinulta kysytään tutkimuslupa sekä muutamia taustatietoja, kuten ikä ja sukupuoli. Nämä tiedot liitetään osaksi kirjoitustasi.

Samassa yhteydessä sinulta pyydetään myös nimimerkki sekä lupa tarinan arkistointiin myöhempää tutkimus- ja opetuskäyttöä varten.

Varsinainen kirjoitus kirjoitetaan sille varattuun erilliseen tekstikenttään. Kirjoitus saa olla maksimissaan 100 000 merkkiä pitkä. Jos kirjoitat pidemmin, voit halutessasi lähettää jatko-osan toisella lomakkeella. Mainitse kuitenkin aina uuden tekstin alussa, että tämä on jatkoa toiseen saman nimimerkin lähettämään kirjoitukseen.

Kirjoita teksti tekstinkäsittelyohjelmassa (esim. Word tai Notepad), josta voit kopioida valmiin tekstin Penna-palvelussa olevaan tekstikenttään.

Pennaan ei ole mahdollista tallentaa tyylimuotoiluja, kuten kursivointeja. Välitallennustoimintoa ei ole, eikä mahdollisuuksia liitetiedoston lähettämiselle. Mikäli haluat kopion kirjoituksesta omaan käyttöösi, säilytä alkuperäinen kirjoituksesi tekstitiedostona omalla tietokoneellasi.

Tarinan lähettäminen ja lomakkeen täyttäminen vie noin 5-10 minuuttia. Kun olet lähettänyt kirjoituksesi, saat yksilöllisen linkin, jonka avulla voit palata tarkastelemaan ja muokkaamaan jo lähettämääsi kirjoitusta keruun voimassaoloaikana. Linkki on tarkoitettu vain sinun käyttöösi, älä jaa sitä muiden kanssa.

Vapaaehtoisuus

Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista, ja siitä ei makseta palkkiota. Voit peruuttaa osallistumisesi keruun voimassaoloaikana käyttämällä kirjoituksen lähettämisen yhteydessä saamaasi yksilöllistä linkkiä. Palaa kirjoitukseesi ja valitse ’Peru osallistuminen ja poista vastaus’. Vahvistettuasi valintasi kirjoituksesi ja antamasi taustatiedot poistuvat Pennasta kokonaan. Tällöin Pennasta poistuu kokonaan aiemmin kirjoittamasi teksti. Peruutusmahdollisuus linkin kautta toimii ainoastaan niin kauan kuin keruu on avoinna, eli 31.10.2021 saakka.

Mikäli haluat tämän jälkeen perua osallistumisesi tutkimukseen, ole yhteydessä hankejohtajaan puhelimitse ja ilmoita nimimerkkisi. Tarina on mahdollista poistaa aineistosta hankkeen loppuun saakka (marraskuu 2024). Mikäli tarinaa on siinä vaiheessa jo hyödynnetty tutkimukseen liittyvissä julkaisuissa, julkaisut säilyvät muuttumattomina. 

Tutkimukseen liittyvät hyödyt ja riskit

Tutkimukseen osallistumisesta ei ole kirjoittajille välitöntä hyötyä, mutta pitkällä tähtäimellä tutkimus pyrkii hälventämään virtsan- ja ulosteenkarkailuun ja aikuisten vaippoihin liittyvää häpeää, lisäämällä tietoa ja herättämällä yhteiskunnallista keskustelua.

Tutkimusmenetelmä on valittu siten, että siitä aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa tutkimukseen osallistuville henkilöille. Mikäli kirjoittajilla on vaippojen käyttöön liittyviä epämukavia kokemuksia, on kuitenkin mahdollista, että tarinan kirjoittaminen laukaisee ahdistusta. Pyydämme sinua huomioimaan tämän tutkimukseen osallistumista harkitessasi.

Luottamuksellisuus, tietojen käsittely ja säilyttäminen

Tutkimuksessa kerättyjä tietoja käsitellään luottamuksellisesti tietosuojalain edellyttämällä tavalla, ja koko hankkeesta on laadittu yksityiskohtainen tietosuojailmoitus. Tarinat kerätään nimettömästi, ja kirjoittajien henkilöllisyys pysyy salassa koko tutkimuksen ajan. Kirjoitusten lähettäjien tietokoneiden IP-osoitteita ei tallenneta kirjoitusten yhteyteen. Aineisto säilytetään asianmukaisesti Tampereen yliopistossa tutkimuksen päättymiseen saakka. Tarinat, joiden kirjoittaja on antanut luvan, arkistoidaan Tietoarkistoon myöhempää tutkimus-,  opetus- ja opiskelukäyttöä varten. Arkistointilupa kysytään kirjoituksen lähettämisen yhteydessä. Tarinoita voidaan hyödyntää vain tutkimus-, opetus- ja opiskelukäytössä.

Yksityisyys tutkimusjulkaisuissa ja tutkimuksesta tiedottaminen

Tutkimuksen tuloksista raportoidaan suomen- ja englanninkielisissä tutkimusjulkaisuissa, yleistajuisissa blogiteksteissä, sekä hankkeen toimittamissa Pad Leaks – ja Vuotoja ja ohivuotoja –nimisissä podcasteissa. Tarinoista kirjoitetaan ja puhutaan aina kunnioittavaan sävyyn, kirjoittajien yksityisyydestä huolehtien. Tutkimuksen edistymistä ja tuloksia voi seurata hankkeen nettisivuilla, sekä Twitterissä: @Vaippahanke ja @padprojectV.

Suora linkki tarinoiden keruulomakkeeseen: https://services.fsd.uta.fi/penna/aikuisvaippatarinat/39

Lisätietoja

Tiina Vaittinen (YTT), Tampereen yliopisto

+358 (0)40 190 9770, tiina.vaittinen (AT) tuni.fi 

 

ELÄMÄÄ
VAIPPOJEN