Tietoa meistä

 


Tällaisella porukalla työskentelemme nyt. Jos sinulla on samansuuntaisia tutkimusintressejä, ja haluat osaksi tiimiämme – haluat esimerkiksi tehdä aiheeseen liittyvää väitöstutkimusta tai gradua – olethan yhteydessä!

 

Photo: Jonne Renvall, Tampere University

TIINA VAITTINEN

on Suomen Akatemian tutkijatohtori Tampereen yliopistossa ja hankkeen vastuullinen johtaja, jolle aikuisile suunnattujen ”vaippojen” globaalin poliittisen talouden kartoittaminen on jo pitkään ollut unelmahanke.

Tiinalla on yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkinto Rauhan- ja konfliktintutkimuksen tieteenalalta. Hän on erikoistunut hoivan globaalin poliittisen talouden tutkimiseen menetelmillä, joissa ilmiöitä seurataan arkipäivän mikrotasolta globaaleihin ja ylikansallisiin rakenteisiin.

Tiina on melko laiska päivittämään henkilökohtaisia nettisivujaan, LinkedIniä, CV:tä ja sen semmoisia. Parhaiten hänen menneistä (akateemisista) tekemisistään pääsee perille  tällä sivulla.

 

EVELIINA ASIKAINEN

on hallintotieteiden tohtori ja lehtori Tampereen ammattikorkeakoulun teollisuusteknologian yksikössä. Eveliina tulee hankkeeseen mukaan syyskuussa 2020, yhteensä kahdeksaksi kuukaudeksi. Hänen tutkimuksensa liittyy erityisesti työpakettiin, jossa selvitetään ”vaipan” globaalia poliittista taloutta jätteen näkökulmasta, ja jossa selvitetään muun muassa kiertotalouden mahdollisuuksia. Eveliinan osallistuminen hankkeeseen tekee mahdolliseksi Koneen Säätiön myöntämä hankeapuraha.

 

CHRISTOPHER CHATTERTON

on sosiologi ja yhteiskuntatieteiden tohtori. Chris työskenteli Koneen Säätiön rahoittamassa hankkeessa tutkijatohtorina vuonna 2020 Iso-Britanniasta käsin, ja hän tekee edelleen yhteistyötä kanssamme. Hänen tutkimuksensa hankkeessa keskittyy erityisesti vaippateknologiaan ja erilaisten käyttäjäryhmien näkökulmiin.

 

TUULIA LAHTINEN

työskentelee hankkeessa tutkimusavustajana. Hän on terveystieteiden maisteriopiskelija Tampereen yliopistossa. Koulutukseltaan Tuulia on sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja, ja omaa työkokemusta mm. hoitotarvikejakelussa työskentelystä. Hän avustaa aineistojen keruussa, ja valmistelee hankkeen kanssa yhteistyössä toteutettavaa pro gradu-tutkimusta.

ANNA I. RAJALA

Anna Rajala, ft, MA, PhD, työskentelee tällä hetkellä tutkijana Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa Assembling Postcapitalist International Political Economy (PI Anni Kangas), joka sijoittuu Tampereen yliopiston Johtamisen ja talouden tiedekuntaan. Anna tekee yhteistyötä vaippahankkeen kanssa muun muassa yhteiskirjoitettujen artikkelien tiimoilta.

Annan väitöstutkimus analysoi fysioterapian etiikkaa saksalaisfilosofi Theodor W. Adornon ajatteluun pohjautuen. Hänen nykyinen tutkimuksensa tarkastelee fysioterapian diskursseja dementiaan, talouteen ja politiikkaan sekä dementiatilastojen ’affektiiviseen politiikkaan’ liittyen. Annan kiinnostus vaippoihin ja (in)kontinenssiin nousee sekä hänen kliinisestä kokemuksestaan fysioterapeuttina että laajasta kiinnostuksesta terveyden ja sairauden filosofiseen, poliittiseen ja eettiseen tutkimukseen. Hän on kiinnostunut myös terveyden humanistisista tieteitä, mannermaisesta filosofiasta ja poliittisen talouden tutkimuksesta.

 

MINNA TÖRNÄVÄ

Minna Törnävä on terveystieteiden tohtori, seksuaaliterapeutti ja fysioterapeutti. hän tekee yhteistyötä vaippahankkeen kanssa artikkelien yhteiskirjoittajana. Minna on inkontinenssin ja muiden lantionpohjan toimintahäiriöiden kliininen asiantuntija ja on kiinnostunut ennaltaehkäisyn ja varhaisen puuttumisen näkökulmasta. Hän toimii vaippahankeen lisäksi eri seksuaali- ja lisääntymisterveysaiheisissa tutkimusprojekteissa.