Tietoa meistä

 


Tällaisella porukalla työskentelemme nyt. Jos sinulla on samansuuntaisia tutkimusintressejä, ja haluat osaksi tiimiämme – haluat esimerkiksi tehdä aiheeseen liittyvää väitöstutkimusta tai gradua – olethan yhteydessä!

 

Photo: Jonne Renvall, Tampere University

TIINA VAITTINEN (YTT) on hankkeen johtaja ja yliopistotutkija Tampereen yliopistossa. Tiinalla on yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkinto Rauhan- ja konfliktintutkimuksen tieteenalalta. Hän on erikoistunut hoivan globaalin poliittisen talouden tutkimiseen menetelmillä, joissa ilmiöitä seurataan arkipäivän mikrotasolta globaaleihin ja ylikansallisiin rakenteisiin. Tiina on melko laiska päivittämään henkilökohtaisia nettisivujaan, LinkedIniä, CV:tä ja sen semmoisia. Parhaiten hänen menneistä (akateemisista) tekemisistään pääsee perille  tällä sivulla. Yhdessä Anna Rajalan kanssa, Tiina julkaisee myös nimellä Annastiina Rajala-Vaittinen.

 

EVELIINA ASIKAINEN on hallintotieteiden tohtori ja lehtori Tampereen ammattikorkeakoulun teollisuusteknologian yksikössä. Eveliina työskenteli hankkeessa kahdeksan kuukautta vuosina 2020-21. Hänen tutkimuksensa liittyi erityisesti työpakettiin, jossa selvitettiin vaipan globaalia poliittista taloutta jätteen näkökulmasta, sekä kiertotalouden mahdollisuuksia. Eveliinan osallistumisen hankkeeseen teki mahdolliseksi Koneen Säätiön myöntämä hankeapuraha, ja Eveliina osallistuu työhömme edelleen mm. yhteiskirjoittamisen merkeissä.

 

CHRISTOPHER CHATTERTON (PhD) on sosiologi ja yhteiskuntatieteiden tohtori. Chris työskenteli Koneen Säätiön rahoittamassa hankkeessa tutkijatohtorina vuonna 2020 Iso-Britanniasta käsin, ja hän tekee edelleen yhteistyötä kanssamme. Hänen tutkimuksensa hankkeessa keskittyy erityisesti vaippateknologiaan ja erilaisten käyttäjäryhmien näkökulmiin. Tällä hetkellä Chris työskentelee hyväntekeväisyysjärjestön vetämässä ”Pad Project UK” -hankkeessa, joka on oma itsenäinen hankkeensa, eikä nimestään huolimatta liity Vaippahankkeseen.

 

TUULIA LAHTINEN on (omalla rahoituksella työskentelevä) väitöskirja tutkija. Monimenetelmäisen väitöskirjan tavoitteena on kartoittaa, millaisia esteitä neuvolatyössä on siihen, että raskaana olevien ja synnyttäneiden naisten inkontinenssia ei ennaltaehkäistä ja hoideta parhaalla mahdollisella tavalla. Tutkimus kartoittaa ratkaisuja raskaana olevien ja synnyttäneiden naisten inkontinenssin ennaltaehkäisyn ja hoidon toteutumiseen neuvolassa. Tuulia työskenteli aiemmin hankkeessamme tutkimusavustajana. Hän on terveystieteiden maisteri,  joka teki pro gradu -tutkielmansa osana Vaippahanketta. Gradussaan Tuulia tarkasteli suomalaisia hoitotarvikejakelukäytäntöjä, ja vertaili käytäntöjä sekä niihin liittyviä eriarvoisuuksia alueellisesti. Aiemmalta koulutukseltaan Tuulia on sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja, ja omaa työkokemusta mm. hoitotarvikejakelussa työskentelystä. Pro gradu-tutkielmansa lisäksi Tuulia on osallistunut hankkeen aineistojen keräämiseen ja kirjoittamiseen, ja jatkamme yhteistyötä mm. yhteiskirjoittamisen merkeissä.

ANNA I. RAJALA (ft, MA, PhD) on Suomen Akatemian tutkijatohtori, joka johtaa tällä hetkellä omaa ulostamisen politiikkaan liittyvää tutkimushanketta. Anna tekee yhteistyötä vaippahankkeen kanssa muun muassa yhteiskirjoitettujen artikkelien tiimoilta, ja yhdessä Tiina Vaittisen kanssa julkaisee myös nimellä Annastiina Rajala-Vaittinen. Annan väitöstutkimus analysoi fysioterapian etiikkaa saksalaisfilosofi Theodor W. Adornon ajatteluun pohjautuen. Lisäksi hän on tutkinut fysioterapian diskursseja dementiaan, talouteen ja politiikkaan sekä dementiatilastojen ’affektiiviseen politiikkaan’ liittyen. Annan kiinnostus vaippoihin ja (in)kontinenssiin nousee sekä hänen kliinisestä kokemuksestaan fysioterapeuttina että laajasta kiinnostuksesta terveyden ja sairauden filosofiseen, poliittiseen ja eettiseen tutkimukseen. Hän on kiinnostunut myös terveyden humanistisista tieteitä, mannermaisesta filosofiasta ja poliittisen talouden tutkimuksesta.

 

MINNA TÖRNÄVÄ on terveystieteiden tohtori, seksuaaliterapeutti ja fysioterapeutti. hän tekee yhteistyötä vaippahankkeen kanssa artikkelien yhteiskirjoittajana. Minna on inkontinenssin ja muiden lantionpohjan toimintahäiriöiden kliininen asiantuntija ja on kiinnostunut ennaltaehkäisyn ja varhaisen puuttumisen näkökulmasta. Hän toimii vaippahankeen lisäksi eri seksuaali- ja lisääntymisterveysaiheisissa tutkimusprojekteissa.