TIETEELLISET ARTIKKELIT*

*Alle on listattu hankkeen tuloksien julkaisuun liittyvät artikkelit, sekä hankkeen kannalta relevantit tekstit, joiden kirjoittamiseen hankkeen jäsenet ovat osallistuneet työskennellessään hankkeessa. 

Lukeaksesi julkaisun, klikkaa julkaisutietojen lopussa olevaa doi-linkkiä. Mikäli linkki ei toimi, ole yhteydessä, niin voimme lähettää sinulle julkaisusta kopion.

 • Vaittinen, T., Koljonen, K., Tella, S., Asikainen, E. & Laatikainen, K. (2023). “Holistically sustainable continence care: A working definition, the case of single-used absorbent hygiene products (AHPs) and the need for ecosystems thinking”, Proc IMeche Part H: Journal for Engineering in Medicine. DOI: https://doi.org/10.1177/09544119231188860.
 • Rajala, AI (2022). “‘Onnellisin ja kuivin kansa!’: Suuntaviivoja synnyttäneiden inkontinenssin hoitopolulle”, Fysioterapia 5/2022, https://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202302102285.
 • Annastiina Rajala-Vaittinen (2022). ”Synnytinelinten poliittinen talous: Biologisen uusintamisen kustannuksista poliittisen talouden vaginaalisilla rajapinnoilla”, Poliittinen Talous 10(2022), doi: https://doi.org/10.51810/pt.11199
 • Vaittinen, T., Asikainen, E., Rajala, A.I., Lahtinen, T., Törnävä, M. (2021). “Ekohyvinvointivaltion katveessa: Aikuisvaippojen puheenparret suomalaisessa hyvinvointivaltiossa”, Alue & Ympäristö, Vol. 50, No. 2, pp. 117–135. https://doi.org/10.30663/ay.109146
 • Suskind, A. M., Vaittinen T, Gibson W., Hajebrahimi S., Ostaszkiewicz J., Davis, N., Dickinson T., Spencer M., Wagg, A. (2021). “International Continence Society white paper on ethical considerations in older adults with urinary incontinence”, Neurourology and Urodynamics, Vol. 41, pp. 14–30.
  https://doi.org/10.1002/nau.24795
 • Fader, M, Cottenden A, Chatterton C, Engqvist H, Eustice S, Newman DK, Ostaszkiewicz J, Palmer MH, Wilson T & Haylen B (2020): “An International Continence Society (ICS) report on the terminology for single-use body worn absorbent incontinence products”, Neurology and Urodynamics, 39(8):2031-2039. 10.1002/nau.24488

BLOGIT JA TIEDETTÄ POPULARISOIVAT ARTIKKELIT

OPINNÄYTETYÖT

 • Lahtinen, Tuulia (työn alla, henkilökohtainen rahoitus). Raskauden ja synnytyksen aiheuttaman inkontinenssin ennaltaehkäisy ja hoito neuvolatyössä. Monimenetelmätutkimus toimivan hoitopolun haasteista ja niiden ratkaisuista. Väitöskirja, Kansanterveystieteet, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto.
 • Himanen, K (työn alla). Lower Urinary Tract Symptoms related to Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C) and Humanitarian Health Work: A Qualitative Study on Expert Views. Masters Thesis, Global Public Health, Faculty of Social Sciences, Tampere University. 
 • Talvinen, S (työn alla). Men’s incontinence as a stigmatised and silenced question in global health: What can we learn from Finnish men’s experiences of life with incontinence pads? Masters Thesis, Global Public Health, Faculty of Social Sciences, Tampere University.
 • Junnila, P & Koskimaa R työn alla). Raskaana olevien ja synnyttäneiden virtsainkontinenssin ohjatun omahoitomallin kehittäminen neuvolassa. YAMK-tutkielma, Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelumuotoilu, LAB Ammattikorkeakoulu.
 • Sirén, Elina L. (2023). Humanitarian health work and the silences around Incontinence among sexual violence survivors. Masters Thesis, Global Public Health, Faculty of Social Sciences, Tampere University. [https://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202309108078]
 • Lahtinen, T (2022). Aikuisten inkontinenssisuojien hoitotarvikejakelun käytännöt Suomessa. Pro Gradu -tutkielma, Hoitotieteet, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto. https://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202211298710
 • Lahtinen, T (2020). Ulosteinkontinenssin konservatiiviset ja mini-invasiiviset hoitomenetelmät, Kandidaattitutkielma, Terveystieteet, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Tampereen yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202010287648